Metta (l’amorevolezza) va estesa a tutti gli esseri – Ayya Khema

Rispondi