Quando la macchina sostituisce il cervello … – J. Krishnamurti

Rispondi